مراحل اخذ نمایندگی:

  1. مطالعه شرایط اخذ نمایندگی فروش محصولات ارنست
  2. تکمیل فرم درخواست نمایندگی
  3. انجام تحقیقات محلی و بازدید از فروشگاه توسط کارشناسان بازاریابی و فروش جهت بررسی صلاحیت اخذ نمایندگی در صورت تایید صلاحیت و کسب امتیاز لازم، فرد جهت اخذ نمایندگی فروش و توزیع، به کمیسیون فروش شرکت امیران استیل طوس معرفی می گردد.
  4. پس از بررسی پرونده تکمیل شده و در صورت تایید مدیریت محترم، با نمایندگی موافقت شده و نسبت به صدور کد نمایندگی، باز کردن ردیف حساب و درج اطلاعات نماینده در سیستم فروش اقدام می گردد.

توجه : کارشناسان گروه صنعتی امیران استیل طوس شما را در تمامی مراحل پذیرش نمایندگی همراهی خواهند کرد.

شرایط اولیه جهت اخذ نمایندگی

سابقه فعالیت مناسب : داشتن جواز کسب و فعالیت درحوزه فروش لوازم خانگی خوش نامی و اعتبار : خوش نامی در بازار، برخورد مناسب با مشتریان و سایر فعالیت های اجتماعی. عملکرد مالی : خوش حسابی، گردش مالی مناسب و توانایی خرید منظم داشتن اطلاعات فنی : داشتن اطلاعات فنی در مورد انواع محصولات لوازم خانگی، توانایی بررسی عیوب و تشخیص منشاء بروز عیب. خرید منظم و طبق برنامه : توانایی تهیه برنامه پیش بینی خرید و خرید از شرکت مطابق برنامه. مالکیت و موقعیت فروشگاه : مالکیت قطعی فروشگاه، دسترسی مناسب،درمعرض دید بودن،حضور در بازار های اصلی توزیع در منطقه فعالیت وحضور در خیابان اصلی چیدمان و تبلیغات فروشگاهی : تمیزی و مرتب بودن فروشگاه، چیدمان مناسب محصولات در داخل فروشگاه و پشت ویترین، وجود قفسه بندی مناسب داخل فروشگاه و رعایت تمامی نکات بهداشتی.

خواهشمند است، پس از مطالعه مطالب فوق "فرم اخذ نمایندگی" را تکمیل و ارسال فرمایید.

[gravityform id="3" title="false" description="false" ajax="true"]