صادرات به گرجستان


مرکز تفلیس

 

صادرات به گرجستان برای ایران یک تجارت مقرون به صرفه است، البته که مردم گرجستان نیز از قبل این صادرات به محصولات با کیفیت با قیمت مناسب دسترسی خواهند یافت. صادرات به گرجستان برای ایران می تواند مانند پلی برای وصل شدن به بازار اروپا عمل کند. به طور کلی در کشور گرجستان حدود 26000 استاندارد وجود دارد که بر طبق همین استانداردها است که محصولات اجازه ی صادر شدن به این کشور را پیدا می کنند. محصولاتی با استانداردهای کشورهای اروپایی و امریکایی، به راحتی در این کشور به فروش می رسند و به بازار آن راه می یابند. در کنار این کشورها باید بگوییم که محصولاتی با استاندارد ایرانی نیز در کشور گرجستان پذیرش می شوند. و صادرات به گرجستان برای این محصولات با استانداردهای ایرانی، به راحتی امکان پذیر خواهد بود

نمایندگی دفتر تفلیس در گرجستان

آدرس: گرجستان ، تفلیس ، خیابان (AleKsandre Tvalchrelidze) ، مرکز ایست پوینت

شماره تماس: 55 05 200 32 995+